Oblastný futbalový zväz Rožňava

Výkonný výbor ObFZ Rožňava

RNDr. Ján Džubák

Ján Chanas

Ladislav Bernáth

Štefan Hadar

Ján Šmelko

Karol Piater

Pavol Kontra