Oblastný futbalový zväz Rožňava

správa č.: 1028. septembra 2011

Zo zasadnutia ŠTK dňa 28.9.2011 : ŠTK schvaľuje výsledky I.tr. / 8. kolo/ zo dňa 25.9.2011 : Slavošovce- Betliar 3:2 Drnava- FK Brzotín 2:1 Dlhá Ves- Vyš.Slaná...