Oblastný futbalový zväz Rožňava

Sekretariát OBFZ Rožňava:

Oblastný Futbalový Zväz ROŽŇAVA

 

      

RNDr. Ján Džubák, predseda ObFZ, 0907 587 257

                

Ján Chanas, podpredseda ObFZ, 0905 513 181

Mgr. Dušan Pollák, sekretár ObFZ, 0903 602 946