Oblastný futbalový zväz Rožňava

Predsedovia komisií

Predseda ŠTK ObFZ: PAVOL KONTRA

Podpredseda ŠTK ObFZ: KAROL PIATER

Predseda DK ObFZ: ROBERT DRENKO

Podpredseda DK ObFZ: JÁN ŠMELKO

Predseda KR ObFZ: MAXIM ČERNICKÝ (od 13.03.2011: JÁN ŠMELKO)

Predseda MRK ObFZ: LADISLAV BERNÁTH

Predseda KM ObFZ: JAROSLAV MALIŃÁK

Predseda TMK ObFZ: MGR. DUŠAN POLLÁK

Predseda Asociácie hráčov: JAROSLAV BARCZ