Oblastný futbalový zväz Rožňava

Pod Radzimom zapustil futbal hlboké korene

     Rázovitá hornogemerská obec Vyšná Slaná, ležiaca pod vrchom Veľký Radzim, mala v roku 2007 v kalendári podujatí hneď niekoľko významných výročí, sviatkov i jubileí, ktoré sa viazali k rôznym dianiam kultúrno-spoločenského a športového života. Obec oslavovala 645. výročie založenia, 60 rokov uplynulo od vzniku prvého futbalového oddielu, ktorý bol spočiatku súčasťou miestnej telovýchovnej jednoty Sokol, uskutočnil sa 10. ročník futbalového turnaja pod názvom Memoriál Jána Lukáča a Erika Vysokého, 75 rokov oslavoval Ján Vido, ktorý takmer pol storočia zasvätil futbalu, najstarší a jediný žijúci futbalista prvého oddielu Karol Kalmár sa dožil krásneho veku 81 rokov. Na desiatom jubilejnom turnaji, ktorý skončil víťazstvom domáceho mužstva, si tak z rúk starostu obce Jána Krupára prevzalo ocenenia niekoľko desiatok jubilantov, ktorí sa pričinili o rozvoj futbalu, od počiatkov zrodu až dodnes.

1946 - rok zrodu

     Stránky kroniky prezrádzajú, že rok 1946 bol rokom zrodu futbalu vo Vyšnej Slanej, keď vznikla miestna telovýchovná jednota Sokol. V lete o rok neskôr založili zanietenci aj prvý futbalový oddiel a prvú jedenástku tvorili: Mišo Jendrál (brankár), Karol Kalmár, Ondrej Hric, Ján Gallo, Ondrej Sentpétery, František Liptai st. (obrancovia), Juraj Valko, Ján Valko, Ján Kajba, Ján Hric st., Ondrej Antal Bizik (útočníci) a do obrany občas nastupoval aj Mišo Garan.

Lúka "Palenčiarka" slúži futbalu dodnes

     Na prevádzkovanie tohto športu bola potrebná dosť veľká trávnatá plocha a takou bola lúka blízko dediny "Palenčiarka", ktorá patrila do majetku Pasienkovej spoločnosti. Stala sa obeťou futbaluchtivých mladých ľudí a po terénnych úpravách slúži futbalu dodnes. "Ihrisko teda bolo k dispozícii, ale tu treba pripomenúť, že obecný hájny Ondrej Stankovič zakazoval chlapcom tam hrávať futbal a neraz sa stalo, že im vzal loptu, či vyrezal bránky," zaspomínal si na počiatky Ján Vido, ktorý sa v roku 1958 ujal funkcionárčeniu pri futbale spolu s Jánom Lukáčom a Ondrejom Lenkeyom. "Vtedajší predseda národného výboru Ján Kešňák dokázal pochopiť mladých ľudí a v spolupráci s predsedom miestnej straníckej organizácie Ondrejom Antalom zariadili výmenu a Pasienkovej spoločnosti prenechali obecnú lúku v Jelšinách, zariadili prvú terénnu úpravu a postavenie prvých skutočných bránok. Hracia plocha sa postupne vylepšovala, stavali sa prvé lávky, most a v 70. rokoch sa dokončovali obliekárne, zaviedla sa voda, elektrina, ihrisko sa oplotilo a za pomoci OV ČSZTV sa ku kabínkam pristavila krytá tribúnka pre divákov. Nad ihriskom sa vybudovala ľadová plocha, ktorá cez leto slúžila ako volejbalové či basketbalové ihrisko," pokračoval Ján Vido. Postupne prichádzala silná generácia futbalistov ako Ján a Juraj Lukáčovci, Michal Vido, Ján Vido, Ondrej Vido, Ondrej Rochfaluši, Ján Tomášik, Jozef Vido. S úctou môžeme už len spomínať na zosnulých ako Milan Vilim, bratia Ondrej a Ján Sentpéterovci, Ján Vysoký, Ján Molčan Polovička, a hráči z Rejdovej ako Ondrej Urban ,Ján Brdársky, Ondrej Petrisko, Juraj Garan, Ondrej Teraj.

 

 

Hrávalo sa v bagančiach a trénovalo i naboso

     Prvých desať rokov sa futbal vo Vyšnej Slanej robil nesystematicky a slúžil iba pre pobavenie. Tí, čo ho začali rozvíjať a organizovať, aj súťažne odchádzali na vysoké školy, k vojsku, za prácou mimo obce. Preto o činnosti TJ Sokol za roky 1953 až 1959 sa takmer žiadne správy nezachovali. V roku 1959 sa novovytvorený futbalový oddiel prihlásil do súťaže, hralo sa spôsobom jar - jeseň a bol zaradený do najnižšej okresnej súťaže. "Zriaďovala sa administratíva, vybavovali sa pre aktívnych hráčov preukazy, bez ktorých sa hrávať súťažne nedalo. Nakúpili sa prvé sady dresov, pričom kopačky si musel zakúpiť každý sám. Ten, kto na to finančne nemal, musel hrávať v bagančiach a trénoval i naboso. Problémy boli s cestovaním na zápasy, nakoľko v počiatkoch autobusy do V. Slanej ešte nechodili. Cestovali sme preto neraz na vozoch a taktiež pešky," pripomenul počiatky Ján Vido.

Dvadsaťdva rokov najvyššiu súťaž neopustili

     O rok neskôr mužstvo postúpilo do tretej triedy a na súpiske bolo 28 hráčov. Ročník skončili s bilanciou 26 23 2 1, so skóre 100:23 a 48 bodmi, na prenasledovateľa mali desaťbodový náskok. Ďalší ročník 1961/1962 sa niesol v znamení postupu do dvojky, neskôr do najvyššej okresnej súťaže. V ročníku 1970/1971 si vybojovali postup do prvej triedy krajskej košicko-gemerskej súťaže, kde zotrvali tri sezóny a v roku 1973/1974 zostúpili opäť do najvyššej okresnej súťaže. Nasledovalo osemročné účinkovanie v okrese a znova postup a ďalší pád po troch sezónach. "I napriek tomu, že sme boli na siedmom mieste pre dve inzultácie doma s Družstevnou a v Čani, nám odpočítali šesť bodov a súťaž sme po druhýkrát opustili," uviedol Ján Vido. Dvadsaťdva rokov hrajú v najvyššej okresnej súťaži, čo potvrdzuje, že vo Vyšnej Slanej rastú s menšími i väčšími úspechmi dobrí futbalisti. O tieto úspechy sa najväčšou mierou pričinili Ján Lukáč a Ján Vido, ktorý prešiel počas svojej aktívnej činnosti takmer všetkými funkciami. Pôsobil ako predseda TJ, tajomník, tréner, v okrese ako predseda ŠTK 15 rokov, na kraji ako člen predsedníctva KV FZ v Košiciach. Na svoj obľúbený šport nezanevrel ani teraz a aj napriek pokročilému veku vrhá do futbalu všetku svoju energiu a schopnosti vo funkcii zdravotníka. Treba kvitovať aj úsilie dnešných funkcionárov, ktorí tento šport naďalej zveľaďujú. Takíto ľudia ako Miloš Klima, Ján Krupár, Ondrej Antal Bizik, Tibor Krištof, Maroš Vido, Milan Kasper sú zárukou, že sa futbal pod Radzimom zachová aj pre nastávajúce generácie a nadviaže na bohatú históriu a tradície. To je cieľom aj nového starostu obce Vyšná Slaná D. Galla.

Zmena názvu

     Výročná členská schôdza FK Družstevník Vyšná Slaná sa ešte v roku 2009 uzniesla a rozhodla o zmene názvu klubu z Družstevník V. Slaná na Obecný futbalový klub V. Slaná. „ Pri nástupe do funkcie starostu obce som zistil z uznesenie z tohto obdobia, že členská schôdza síce zmenu schválila, ale nedošlo k oficiálnemu preregistrovaniu na MN SR. Po telefonáte aj na VsFZ mi doporučili, aby sa teda z dôvodu prípadného anulovania zápasov jarná časť uplynulého ročníka dohrala ešte pod starým názvom a až následne názov klubu zmeniť. Dotiahol som to teda do konca a po splnení všetkých náležitostí ostáva iba zaslať na ObFZ v Rožňave súpisku hráčov s novým názvom klubu. K zmene došlo predovšetkým z dôvodu, že obec je už dlhú dobu hlavným sponzorom futbalu . Od novej sezóny 2011/2012 tak budeme hrať už oficiálne pod novým názvom Obecný futbalový klub Vyšná Slaná“, konštatoval predseda OFK a starosta obce V. Slaná Dušan Gallo.

Karol CSOBÁDI

 

Späť