Oblastný futbalový zväz Rožňava


 Správa delegáta(169 kB)Správa delegáta

 Zápis o stretnutí(128 kB)Zápis o stretnutí


 Stanovy ObFZ Rožňava(119 kB)Stanovy ObFZ Rožňava

 Rozpis súťaží ObFZ Rožňava 2011_2012(1.4 MB)Rozpis súťaží ObFZ Rožňava 2011_2012

 Príkazná zmluva pre R a DZ(45 kB)Príkazná zmluva pre R a DZ


 Zúčtovanie finančných náležitostí delegovaných osôb(31 kB)Zúčtovanie finančných náležitostí delegovaných osôb

 Dohoda o vykonaní práce(39 kB)Dohoda o vykonaní práce

 Ostaršenie hráča(29 kB)Ostaršenie hráča

 Prestupový poriadok(0 B)Prestupový poriadok

 Súpiska(0 B)Súpiska


 Prihláška do súťaží ObFZ Rožňava(0 B)Prihláška do súťaží ObFZ Rožňava